Ngày 8 tháng 8 năm 2022
 
Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
3592/QĐ-UBND 02/10/2021 Quyết định về việc dừng cách ly y tế trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Tải về
7318/UBND-VX 01/10/2021 Công văn về việc triển khai Kế hoạch truyền thông chống dịch COVID-19 từ ngày 1/10 đến ngày 7/102/2021) Tải về
3574/QĐ-UBND 30/09/2021 Quyết định về việc thiết lập cách ly y tế trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Tải về
3575/QĐ-UBND 30/09/2021 Quyết định về việc thiết lập cách ly y tế trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Tải về
7304/UBND-KGVX 30/09/2021 Quyết định về việc đón công dân Nghệ An từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về Tải về
3565/QĐ-UBND 30/09/2021 Quyết định về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Diễn Châu Tải về
31/2021/QĐ-UBND 30/09/2021 Quyết định ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nghệ An Tải về
3530/QĐ-UBND 28/09/2021 Quyết định về việc giao Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 (đợt 1) Tải về
7165/UBND-TH 28/09/2021 Công văn về việc giải quyết các khó khăn vướng mắc sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và xóm, khối, bản Tải về
3515/QĐ-UBND 27/09/2021 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí cho người lao động gặp khó khăn do đai dịch COVID-19 (đợt 10) Tải về
3503/QĐ-UBND 27/09/2021 Quyết định về việc thành lập Bộ phận điều phối oxy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
3490/QĐ-UBND 26/09/2021 Quyết định về việc thiết lập cách ly y tế tại Bệnh viện đa khoa Thái An Tải về
7117/UBND-TTHC 25/09/2021 Công văn về việc điều chỉnh nội dung tại Công văn số 7715/UBND-VX ngày 24/9/2021 Tải về
7116/UBND-VX 25/09/2021 Công văn về việc triển khai Công điện số 6741/CĐ-VPCP ngày 22/9/2021 Tải về
7115/UBND-TTHC 24/09/2021 Công văn về việc tổ chức phòng, chống dịch tại các chốt kiểm soát dịch liên tỉnh Tải về
29/CT-UBND 24/09/2021 Chỉ thị triển khai nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm học 2021 -2022, trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
7062/UBND-VX 24/09/2021 Công văn về việc triển khai Kế hoạch truyền thông chống dịch Covid-19 Tải về
3481/QĐ-UBND 23/09/2021 Quyết định điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Tải về
3468/QĐ-UBND 23/09/2021 Quyết định về việc triển khai biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Tải về
3449/QĐ-UBND 22/09/2021 Quyết định về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Nậm Mô, tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn Tải về
3448/QĐ-UBND 22/09/2021 Quyết định về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm Nơn, tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương Tải về
3447/QĐ-UBND 22/09/2021 Quyết định về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bản Ang, tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương Tải về
3446/QĐ-UBND 22/09/2021 Quyết định về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Chi Khê, tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông Tải về
7000/UBND-VX 22/09/2021 Công văn về việc triển khai thực hiện kết luận số 03-TB/BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tải về
27/2021/QĐ-UBND 17/09/2021 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm ... Tải về
26/2021/QĐ-UBND 17/09/2021 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 70/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu "Gương sáng y đức" đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác Tải về
527/KH-UBND 17/09/2021 Kế hoạch truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
526/KH-UBND 17/09/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
528/KH-UBND 17/09/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
28/2021/QĐ-UBND 17/09/2021 Quyết định ban hành Quy định về lần đầu cấp lần đầu, cấp đổi,cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình,cá Tải về
3374/QĐ-UBND 16/09/2021 Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chứ năng quản lý nhà nước của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An Tải về
6734/UBND-TH 14/09/2021 Công văn về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh Tải về
3327/QĐ-UBND 12/09/2021 Quyết định điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tải về
520/KH-UBND 11/09/2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Tải về
519/KH-UBND 11/09/2021 Kế hoạch xây dựng Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, Tải về
3312/QĐ-UBND 10/09/2021 Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện về lĩnh vực TT&TT trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
3306/QĐ-UBND 09/09/2021 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tải về
6601/UBND-TH 09/09/2021 Công văn về việc chuẩn bị Lễ khai trương Cổng Thông tin COVID-19 tỉnh Nghệ An và thử nghiệm hệ thống hội nghị truyền hình đến cấp xã Tải về
6581/UBND-TH 08/09/2021 Công văn về việc phối hợp triển khai Cổng thông tin Covid-19 Nghệ An Tải về
6501/UBND-KGVX 06/09/2021 Công văn về việc đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tải về
3243/QĐ-UBND 05/09/2021 Quyết định thiết lập khu vực cách ly, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 Tải về
3235/QĐ-UBND 01/09/2021 Quyết định về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 3090/QĐ-UBND ngày 22/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về bổ sung một số biện pháp cấp bách đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên Tải về
6479/UBND-KT 01/09/2021 Công văn về việc đảm bảo cung ứng và lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
6412/UBND-VX 01/09/2021 Công văn về việc triển khai Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tải về
6425/UBND-NC 01/09/2021 Công văn về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" Tải về
6384/UBND-KT 31/08/2021 Văn bản về việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh khoá XVIII, Kỳ họp thứ 2 Tải về
6358/UBND-NC 30/08/2021 Công văn về việc tăng cường phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với tàu cá, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Tải về
3177/QĐ-UBND 29/08/2021 Quyết định về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 3090/QĐ-UBND ngày 22/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tải về
6290/UBND-NC 27/08/2021 Công văn về bảo đảm an toàn giao thông và thuận lợi để vận chuyển hàng hóa trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 Tải về
6241/UBND-VX 27/08/2021 Công văn về việc đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị COVID-19 Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An