Ngày 8 tháng 8 năm 2022
 
 


Chiều 3/10, Nghệ An ghi nhận 06 ca mới mắc COVID-19 tại 4 địa phương: Nghi Lộc, Nam Đàn, Quỳ Hợp và TX Cửa Lò


Sáng 3/10, Nghệ An ghi nhận 04 ca mới Dương tính với COVID-19 ở Nghi Lộc, Quỳnh Lưu và TX Cửa Lò


Chiều 02/10, có 6 ca Dương tính mới với COVID-19 tại thị xã Cửa Lò và huyện Quỳ Hợp


Sáng 02/10, ghi nhận 5 ca Dương tính mới với COVID-19 tại thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc


Chiều 01/10 có 02 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại huyện Quỳnh Lưu và thị xã Cửa Lò

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ
Phát động hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Biên cương Tổ quốc tôi"

 
 
VĂN HÓA - XÃ HỘI
Chiều 3/10, Nghệ An ghi nhận 06 ca mới mắc COVID-19 tại 4 địa phương: Nghi Lộc, Nam Đàn, Quỳ Hợp và TX Cửa Lò

 
 
 
TIN HOẠT ĐỘNG SỞ, BAN, NGÀNH
Skip portletPortlet Menu
Kiểm soát tốt thu chi ngân sách, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

 
 
TIN HOẠT ĐỘNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ
Skip portletPortlet Menu
Nông trường Đông Hiếu - Nơi Bác Hồ về thăm (10/12/1961 - 10/12/2021)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH
Skip portletPortlet Menu
 

 
Thông tin quảng bá
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản được gửi qua mạng giữa các đơn vị
Skip portletPortlet Menu
 
 
Dân hỏi - CQCN trả lời
Skip portletPortlet Menu
Sớm triển khai gói hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Xem tiếp...

 
 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An