Ngày 8 tháng 8 năm 2022
 
 
Tin nổi bật dành cho người dân
Skip portletPortlet Menu

Đường dây nóng tiếp nhận, trả lời kiến nghị, phản ánh của người dân khi thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19
(0238) 3.830.159 hoặc 0917.231.678 là số điện thoại đường dây nóng do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách
 
Skip portletPortlet Menu
Hỏi đáp
Chế độ hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế
Câu hỏi: Xin hỏi Nhà nước quy như thế nào về chế độ hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế?
Xem câu trả lời
Chính sách hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
Câu hỏi: Xin hỏi Nhà nước quy định người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 sẽ được hưởng những chính sách hỗ trợ gì và người lao động cần cung cấp những giấy tờ gì để được nhận chế độ hỗ trợ này?
Xem câu trả lời
Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc khi gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Câu hỏi: Xin hỏi Nhà nước quy định người lao động ngừng việc khi gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 sẽ được hưởng những chính sách hỗ trợ gì và người lao động cần cung cấp những giấy tờ gì để được nhận chế độ hỗ trợ này?
Xem câu trả lời
Mức hỗ trợ và phương thức chi trả cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương khi gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Câu hỏi: Xin hỏi Nhà nước quy định mức hỗ trợ và phương thức chi trả như thế nào cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương khi gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Người lao động cần cung cấp những giấy tờ gì để được nhận chế độ hỗ trợ này?
Xem câu trả lời
Đối tượng, điều kiện được nhận hỗ trợ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương khi gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Câu hỏi: Xin hỏi Nhà nước quy định về đối tượng, điều kiện hỗ trợ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương khi gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 như thế nào?
Xem câu trả lời
Mức hỗ trợ để người sử dụng lao động đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động duy trì việc làm khi gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Câu hỏi: Xin hỏi Nhà nước quy định mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả chế độ hỗ trợ để người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động duy trì việc làm khi gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như thế nào?
Xem câu trả lời
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu
 
Skip portletPortlet Menu
Bảng giá đất
 
Dân hỏi CQCN trả lời
Skip portletPortlet Menu
Sớm triển khai gói hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Xem tiếp...

 
DANH MỤC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An