Ngày 8 tháng 8 năm 2022
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu
 
Skip portletPortlet Menu
Cơ cấu tổ chức
 
Tư liệu - Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
Skip portletPortlet Menu
Hỏi đáp
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Tin tức sự kiện
Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nghệ An
Tại Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 30/9, UBND tỉnh đã ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nghệ An.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Danh sách hỏi đáp
 Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 24/4, về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 1. Luật Biển là gì?
 3. Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982 được xây dựng, thông qua, ký kết như thế nào?
 4. Nội dung chính của Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982?
 5. Luật Biển Việt Nam: Lịch sử hình thành và phát triển?
 6. Mối quan hệ giữa Luật Biển quốc tế và Luật Biển Việt Nam?
 7. Quần đảo Hoàng Sa bao gồm những nhóm đảo chính nào?
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An