Ngày 8 tháng 8 năm 2022
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Sớm triển khai gói hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 

Tại Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 30/9, UBND tỉnh đã ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nghệ An.

Hôm nay (30/9), UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3574/QĐ-UBND về việc thiết lập cách ly y tế trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và Quyết định số 3575/QĐ-UBND về việc thiết lập cách ly y tế trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Thực hiện chủ trương của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc mở đường bay đón công dân Nghệ An từ các tỉnh phía Nam trở về, hôm nay (30/9), UBND tỉnh ban hành Công văn số 7304/UBND-KGVX về việc đón công dân Nghệ An từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về.

Ngày 28/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3530/QĐ-UBND về việc giao Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 (đợt 1).

Ngày 28/9, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 7165/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xóm, khối, bản.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định 3515/QĐ-UBND ngày 27/9 về việc hỗ trợ kinh phí (đợt 10) cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Hôm nay (25/9), UBND tỉnh ban hành Công văn số 7116/UBND-VX yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 6741/CĐ-VPCP ngày 22/9 của Văn phòng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

Tại Công văn số 7000/UBND-VX ngày 22/9, UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Y tế, Tài chính, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam nghiên cứu, xử lý các kiến nghị, đề xuất được nêu tại Thông báo Kết luận số 03-TB/BCĐ ngày 18/9 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh.

Hôm nay (24/9), UBND tỉnh ban hành Công văn 7062/UBND-VX yêu cầu Sở TT&TT, Sở Y tế và UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện Kế hoạch số 13/KH-TBTT ngày 22/09/2021 của Tiểu ban Truyền thông, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về Truyền thông chống dịch COVID-19 với thông điệp “Xét nghiệm là then chốt, vắc xin là căn cơ để thích ứng an toàn có kiểm soát” (từ ngày 23 - 30/9/2021).

Chiều 23/9, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3481/QĐ-UBND về việc điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vinh. 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An