Ngày 8 tháng 8 năm 2022
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Sớm triển khai gói hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghệ An hỗ trợ kinh phí (đợt 10) cho 453 lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
 
Nghệ An hỗ trợ kinh phí (đợt 10) cho 453 lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (29/09/2021 02:19 PM)

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định 3515/QĐ-UBND ngày 27/9 về việc hỗ trợ kinh phí (đợt 10) cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định giải quyết kinh phí thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với 453 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ với tổng số tiền là 854.640.000 đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ đối với 127 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, với số tiền là 371.640.000 đồng; kinh phí hỗ trợ đối với 84 người lao động ngừng việc, với số tiền là 120 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ đối với 242 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, đối tượng đặc thù khác theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh là 363.000.000 đồng.

Cụ thể, kinh phí giao cho thành phố Vinh là 441.120.000 đồng; huyện Thanh Chương: 286.500.000 đồng; huyện Anh Sơn: 22.500.000 đồng; huyện Tương Dương: 54.000.000 đồng và Thị xã Thái Hòa: 50.520.000 đồng.

UBND tỉnh giao UBND các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Tương Dương, thành phố Vinh và thị xã Thái Hòa sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cấp huyện, cấp xã với số tiền 128.196.000 đồng để chi trả chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng trên. Đồng thời, tạm ứng 726.444.000 đồng từ ngân sách tỉnh cấp cho UBND các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Tương Dương, thành phố Vinh và Thị xã Thái Hòa để chi trả chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng trên.

Sở Tài Chính, Kho bạc Nhà nước Nghệ An làm thủ tục cấp phát, quản lý theo quy định. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định thu hồi số kinh phí đã tạm ứng từ ngân sách tỉnh theo đúng quy định. Cơ quan đơn vị được cấp chịu trách nhiệm tổ chức chi trả cho các đối tượng kịp thời và quyết toán theo chế độ hiện hành.

T.H (tổng hợp)

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An