Ngày 8 tháng 8 năm 2022
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Sớm triển khai gói hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xóm, khối, bản
 
Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xóm, khối, bản (29/09/2021 04:56 PM)

Ngày 28/9, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 7165/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xóm, khối, bản.

Theo đó, trong thời gian qua, các ngành và địa phương đã quan tâm thực hiện và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong việc thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và khối, xóm bản. Tuy nhiên, việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; sắp xếp, sử dụng cơ sở vật chất như trụ sở làm việc, nhà văn hóa, trạm y tế, trường học và việc giải quyết thanh lý cơ sở vật chất không sử dụng; việc phân bổ kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất mới đối với những đơn vị sau sáp nhập cơ sở vật chất chưa đảm bảo cho việc sử dụng; công tác chuyển đổi giấy tờ các loại cho các tổ chức, cá nhân còn có những bất cập, khó khăn, vướng mắc vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch số 03/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 và thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh sáp nhật xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tại Văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thành thị xã thực hiện một số nội dung theo chức năng, nhiệm vụ.

Cụ thể, Sở Nội vụ tiếp tục hướng dẫn các địa phương thực hiện sắp xếp, giải quyết cán bộ, công chức cấp xã dôi dư để đến hết năm 2024 đảm bảo số lượng theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ; giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc theo quy định của Chính phủ và của tỉnh.

Sở Tài chính hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã sắp xếp sử dụng tài sản công (trụ sở làm việc, nhà văn hóa, trạm y tế, trường học...) và thủ tục đấu giá công sản không sử dụng, việc sử dụng kinh phí đấu giá để đầu tư xây dựng ở các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng mới và sửa chữa cơ sở vật chất cho những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Sở Tư pháp, Công an tỉnh kiểm tra, đôn đốc các địa phương hoàn thành việc chuyển đổi giấy tờ cho công tác tổ chức, công dân (giấy khai sinh, sổ hộ khẩu...).

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc các địa phương hoàn thiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các loại giấy tờ khác liên quan đến việc sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân; hướng dẫn bổ sung quy hoạch, sử dụng đất ở những xã sau sáp nhập.

UBND các huyện, thành phố, thị xã có kế hoạch thực hiện sắp xếp, giải quyết cán bộ, công chức cấp xã dôi dư, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc theo quy định của Chính phủ và của tỉnh. Cùng với đó, chủ động sắp xếp, sử dụng tài sản công (trụ sở làm việc, nhà văn hóa, trạm y tế, trường học...) và thủ tục đấu giá công sản không sử dụng, việc sử dụng kinh phí đấu giá để đầu tư khi có hướng dẫn.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư trên địa bàn các xã sau sáp nhập theo nội dung Công văn số 2739/UBND-KT ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh. Chủ động có phương án sắp xếp thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn vốn ngân sách huyện, xã để đầu tư công trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách huyện, xã.

Đồng thời kiểm tra, đôn đốc các địa phương hoàn thiện việc chuyển đối giấy tờ (giấy khai sinh, sổ hộ khẩu...); thực hiện chuyển đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các loại giấy tờ khác liên quan đến việc sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân; bổ sung quy hoạch, sử dụng đất ở những xã sau sáp nhập.

PQ (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An