Ngày 8 tháng 8 năm 2022
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Sớm triển khai gói hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

  

 

 


Đ/c Nguyễn Đức Trung

Phó Bí thư Tỉnh uỷ

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

 

 


Đ/c Lê Hồng Vinh

Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ,

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

 

 

 


Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 


Đ/c Bùi Đình Long

TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 


Đ/c Lê Ngọc Hoa

TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

  

  CÁC ỦY VIÊN UBND TỈNH 

 

 


Đ/c Phạm Thế Tùng 

Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, 
Giám đốc Công an tỉnh

 


Đ/c Dương Đình Chỉnh  

TUV, Giám đốc Sở Y tế

 

 


Đ/c Đặng Thanh Tùng

TUV, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

 

 


Đ/c Nguyễn Văn Đệ

TUV, Giám đốc Sở NN&PTNT

 

 


Đ/c Thái Văn Thành

TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo


 


Đ/c Đoàn Hồng Vũ

TUV, Giám đốc Sở LĐ - TB&XH

 

 


Đ/c Hoàng Phú Hiền

TUV, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
Đ/c Nguyễn Trường Giang

TUV, Giám đốc Sở Xây dựng

 

 


Đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh

TUV, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao

 

 


Đ/c Lê Bá Hùng

TUV, Giám đốc 

Sở TT&TT

 

 


 Đ/c Chu Thế Huyền 

TUV, Chánh Thanh tra tỉnh

 

 


Đ/c Lê Đình Lý

  TUV, Giám đốc Sở Nội vụ

 

 


Đ/c Nguyễn Xuân Đức

 TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 


Đ/c Vi Văn Sơn

TUV, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

  

 


Đ/c Hoàng Quốc Việt

  TUV, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

 

   


Đ/c Nguyễn Xuân Hải

 Giám đốc Sở Tài chính


 


 
Đ/c Trần Khánh Thục

 Giám đốc Sở Ngoại vụ

 

 


Đ/c Phạm Văn Hóa

 Giám đốc Sở Công Thương
Đ/c Nguyễn Mạnh Cường

Giám đốc Sở Du lịch

 

 


Đ/c Hoàng Quốc Hào

Giám đốc Sở Tư pháp
Đ/c Trần Quốc Thành

 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

 


 
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An