Ngày 8 tháng 8 năm 2022
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Sớm triển khai gói hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Danh sách các sở, ban, ngành của tỉnh Nghệ An
 
Danh sách các sở, ban, ngành của tỉnh Nghệ An (18/08/2010 02:26 PM)

STT

Đơn vị

Địa chỉ

1

Ban Dân tộc

Địa chỉ : 03 - Đinh Bạt Tuỵ - K14 - Trường Thi - TP.Vinh

Email: bdt@nghean.gov.vn   

ĐT: 0238. 3843103

2

Ban phòng chống bão lụt

Địa chỉ: 04 - Nguyễn Thị Minh Khai  

Email: bpcbl@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3844729 

Webstie: http://chicucdedieuvapclbnghean.gov.vn

3

Ban Quản lý KKT Đông Nam

Địa chỉ: 43 - Đinh Lễ - TP.Vinh

Email: bqlkktdn@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3835146

4

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Địa chỉ :  04 - Trường Thi - TP.Vinh   

Email: bhxh@nghean.gov.vn 

ĐT: 0238 3844604

5

Báo Nghệ An

 

Địa chỉ : 03 - Đại lộ LêNin     

Email: bna@nghean.gov.vn   

ĐT: 0238 3843124 

Webstie: www.baonghean.vn

6

BCH Bộ đội Biên phòng

 

Địa chỉ: 06 - Trường Thi - TP.Vinh    

Email: bchbdbp@nghean.gov.vn       

ĐT: 0238 3849971

7

BCH Quân sự tỉnh

 

Địa chỉ: 49 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh         

Email: bchqs@nghean.gov.vn           

ĐT: 0238 3594030

8

Sở Du lịch

Địa chỉ: Số 7 - Đại lộ Lê Nin - Thành phố vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.841.557

 Email: dulichna@nghean.gov.vn

9

Công An tỉnh

Địa chỉ: 07 - Trường Thi - TP.Vinh    

Email: ca@nghean.gov.vn     

ĐT: 0238 3839114 

Webstie: www.congannghean.vn

10

Cục Hải quan NA

Địa chỉ: 28 - Trường Thi - TP.Vinh

Email: chq@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3842213

Webstie: http://haiquan.nghean.gov.vn

11

Cục Thống kê

Địa chỉ: 05 - Trường Thi - TP.Vinh

Email: ctk@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3844 963

12

Cục thuế Nghệ An

Địa chỉ: Số 15 - Đại lộ Lê Nin, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Email: ctna@nghean.gov.vn

ĐT: 0238.3557558 Fax: 0383589321

13

Đài PT và truyền hình tỉnh

Địa chỉ :  01- Nguyễn Thị Minh Khai - TP.Vinh          

Email: ptth@nghean.gov.vn  

ĐT: 0238 3844700

14

Đảng ủy các doanh nghiệp

Địa chỉ :  31 - An Dương Vương - Trường Thi - TP.Vinh           

Email: ducdn@nghean.gov.vn           

ĐT: 0238 3834727

15

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Địa chỉ :  29 - An Dương Vương - K14 Trường Thi - TP.Vinh           

Email: duccqdcd@nghean.gov.vn     

ĐT: 0238 3842603

16

Kho bạc nhà nước

Địa chỉ: Đại Lộ 3/2 - Hưng Dũng - TP.Vinh

Email: kbnn@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3830659

17

Liên minh HTX tỉnh

 

Địa chỉ:  13 - Nguyễn Sỹ Sách - TP.Vinh      

Email: lmhtx@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3842858

18

Ngân hàng nhà nước tỉnh

 

Địa chỉ:  01 - Nguyễn Sỹ Sách - TP.Vinh      

Email: nhnn@nghean.gov.vn 

ĐT: 0238 3844540

19

Sở  Ngoại vụ

Địa chỉ : 144 - Đinh Công Tráng - TP.Vinh

Email: songoaivu.na.@gmail.com

ĐT: 0238. 3833669

20

Sở Công Thương

Địa chỉ: 70,72 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP. Vinh

Email: ct@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3844970

21

Sở GD & ĐT

Địa chỉ : 67 - Nguyễn Thị Minh Khai

Email: gddt@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3841161

Webstie: http://nghean.edu.vn

22

Sở Giao thông Vận tải

Địa chỉ : 47 - Lê Hồng Phong

Email: gtvt@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3844530

Webstie: http://www.sgtvtna.gov.vn

23

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ : 20 - Trường Thi - TP.Vinh

Email   :khdt@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3592246

Webstie: http://www.khdtnghean.vn

24

Sở Khoa học & Công nghệ

Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai

Email: khcn@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3844500

Webstie: http://www.ngheandost.gov.vn

25

Sở Lao động TB&XH

Địa chỉ : 12 - Trường Thi - TP.Vinh

Email: ldtbxh@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3567574

Webstie: http://www.sldtbxhnghean.gov.vn/

26

Sở Nội vụ

Địa chỉ : 30 - Phan Đăng Lưu - TP.Vinh

Email: nv@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3843197

27

Sở Nông nghiệp & PTNT

Địa chỉ: 129 - Lê Hồng Phong

Email: nnptnt@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3835993

Webstie: http://sonnptnt.nghean.vn/

28

Sở Tài chính

Địa chỉ: 64 - Nguyễn Thị Minh Khai

Email: tc@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3845251

29

Sở Tài nguyên & Môi trường

Địa chỉ: 31 - Quang Trung - TP.Vinh

Email: tnmt@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3586732

Webstie: www.tnmtnghean.gov.vn

30

Sở Thông tin & Truyền thông

Địa chỉ: 06 - Trần Huy Liệu - TP.Vinh

Email: tttt@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3599522

31

Sở Tư  pháp

Địa chỉ: 56 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP.Vinh

Email: tp@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3842283

32

Sở Văn hoá và Thể thao

Địa chỉ: 74 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP.Vinh

Email: vhttdl@nghean.gov.vn

ĐT: 0238.3844511

Webstie: http://ngheantourism.gov.vn

33

Sở Xây dựng

Địa chỉ: 08 - Trường Thi - TP.Vinh

Email: xd@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3844691

34

Sở Y tế

Địa chỉ: 18 - Trường Thi - TP.Vinh

Email: yt@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3844791

35

Thanh tra tỉnh

Địa chỉ :  71 - Hồ Tùng Mậu - TP.Vinh

Email: tt@nghean.gov.vn      

ĐT: 0238 3844984

36

Trường Chính trị tỉnh

Địa chỉ : 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh

Email: tct@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3842552

Webstie: http://truongchinhtrina.gov.vn

37

Văn phòng HĐND tỉnh

Địa chỉ: 03 - Trường thi - TP.Vinh           

Email: vphdnd@nghean.gov.vn         

ĐT: 0238 3592014 

38

Văn phòng Tỉnh ủy

Địa chỉ: 26 - Trường Thi - TP.Vinh

Email: vptu@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3592845

39

Văn phòng UBND tỉnh

Địa chỉ : 03 - Trường Thi - TP.Vinh    

Email: vpubnd@nghean.gov.vn         

ĐT: 0238 3844522 

Webstie: http://www.nghean.gov.vn

40

Cục Quản lý thị trường Nghệ An

Địa chỉ: Số 94 Đường Mai Hắc Đế, Phường Hà Huy Tập, TP Vinh

Email: kehoachqltt.na@gmail.com

ĐT: 02383.848.272

 
 |  Đầu trang

 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An