Ngày 8 tháng 8 năm 2022
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Sớm triển khai gói hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STT

Đơn vị

Địa chỉ

1

UBND Thành Phố Vinh

Địa chỉ  : 25 – Lê Mao – TP Vinh - NA            

ĐT         : 383840039                

Email    : vinh@nghean.gov.vn                

Webstie: http://www.vinhcity.gov.vn

2

 

UBND Thị xã Thái Hòa

Địa chỉ  : Tân Tiến - Thị xã Thái Hoà - NA                

ĐT         : 383881402                

Email    : thaihoa@nghean.gov.vn

3

UBND Thị xã Cửa Lò

Địa chỉ  : Đường Nguyễn Sinh Cung - Thị xã Cửa Lò - NA         ĐT         : 383955878                

Email    : cualo@nghean.gov.vn                

Webstie: http://www.cualo.gov.vn

4

UBND Huyện Anh Sơn

Địa chỉ : K5 Thị trấn Huyện  Anh Sơn - NA

ĐT        : 383872164

Email   : anhson@nghean.gov.vn

5

                

 UBND Huyện Diễn Châu

            

Địa chỉ : K3 Thị trấn Huyện Diễn Châu - NA

ĐT        : 383623574

Email   : dienchau@nghean.gov.vn            

6

                

 UBND Huyện Quỳnh Lưu

            

Địa chỉ : K 2 Thị trấn Huyện Quỳnh Lưu - NA

ĐT        : 383864208

Email   : quynhluu@nghean.gov.vn            

7

                

 UBND Huyện Con Cuông

            

Địa chỉ : K 2 Thị trấn Huyện Con Cuông - NA

ĐT        : 383730408

Email   : concuong@nghean.gov.vn

            

8

                

 UBND Huyện Hưng Nguyên

            

Địa chỉ : K14 Thị trấn Huyện Hưng Nguyên - NA

ĐT        : 383762182

Email   : hungnguyen@nghean.gov.vn

            

9

                

 UBND Huyện Nghi Lộc

            

Địa chỉ : K4 Thị trấn huyện Nghi Lộc - NA

ĐT        : 383861284

Email   : nghiloc@nghean.gov.vn

            

10

                

 UBND Huyện Quế phong

            

Địa chỉ : K9 - Thị trấn Huyện Quế Phong - NA

ĐT        : 383885182

Email   : quephong@nghean.gov.vn

            

11

                

 UBND Huyện Qùy hợp

            

Địa chỉ : Thị trấn huyện Quỳ Hợp

ĐT        : 383883141

Email   : quyhop@nghean.gov.vn

Webstie: http://www.quyhop.gov.vn            

12

                

  UBND Huyện Thanh Chương

            

Địa chỉ : K7 Thị trấn Huyện Thanh Ch ương - NA

ĐT        : 383823142

Email   : thanhchuong@nghean.gov.vn            

13

                

  UBND Huyện Yên Thành

            

Địa chỉ : K2 Thị trấn Huyện Yên Thành - NA

ĐT        : 383863121

Email   : yenthanh@nghean.gov.vn            

14

                

 UBND Huyện Nam Đàn

            

Địa chỉ : Phan Bội Châu Thị trấn Huyện Nam Đàn - NA

ĐT        : 383822150

Email   : namdan@nghean.gov.vn

Webstie: http://www.namdan.gov.vn            

15

                

 UBND Huyện Đô lương

            

Địa chỉ : K7 Thị trấn Huyện Đô lương - NA

ĐT        : 383871202

Email   : doluong@nghean.gov.vn            

16

                

  UBND Huyện Kỳ Sơn

            

Địa chỉ : K1 Thị trấn Huyện Kỳ Sơn - NA

ĐT        : 383875236

Email   : kyson@nghean.gov.vn            

17

                

  UBND Huyện Nghĩa Đàn

            

Địa chỉ : Xã Nghĩa Bình - Huyện Nghĩa Đàn - NA

ĐT        : 383904111

Email   : nghiadan@nghean.gov.vn            

18

                

 UBND Huyện Qùy Châu

            

Địa chỉ : K3 - Thị trấn Tân Lạc - Huyện Quỳ Châu - NA

ĐT        : 383884339

Email   : quychau@nghean.gov.vn            

19

                

UBND Huyện Tân Kỳ

            

Địa chỉ : K9 Thị trấn Huyện Tân Kỳ - NA

ĐT        : 383882124

Email   : tanky@nghean.gov.vn            

20

UBND Huyện Tương Dương

Địa chỉ : Hoà Bắc – Hoà Bình - Huyện Tương Dương – NA

ĐT        : 383874121

Email   : tuongduong@nghean.gov.vn           

21

UBND Thị xã Hoàng Mai

Địa chỉ : Phường Quỳnh Thiện – Thị xã Hoàng Mai -Na

ĐT        : 3668777

Email   : hoangmai@nghean.gov.vn 
 
 |  Đầu trang


 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An