Ngày 8 tháng 8 năm 2022
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Sớm triển khai gói hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

Đ/c Thái Thanh Quý

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Đ/c Nguyễn Nam Đình

  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Đ/c Nguyễn Như Khôi

  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

 CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

 1.Ban Pháp chế:

- Ông Phạm Thành Chung Trưởng Ban chuyên trách Ban pháp chế 

- Ông Trần Đình Toàn – Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế 


2. Ban Kinh tế - Ngân sách 


             - Ông Cao Tiến Trung – Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách

              - Ông Hoàng Lân - Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách 


3. Ban Văn hóa – Xã hội 


- Ông Chu Đức Thái  – Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hoá – Xã hội

- Bà Lục Thị Liên - Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Văn hóa- xã hội 


4. Ban Dân tộc 


- Bà Lô Thị Kim Ngân – Trưởng Ban chuyên trách Ban Dân tộc 


5Văn phòng HĐND tỉnh 


              - Bà Thái Thị An Chung - Chánh Văn phòng 

             - Ông Hồ Sỹ Hùng  - Phó Chánh Văn phòng

              - Bà Nguyễn Thị Anh Hoa - Phó Chánh Văn phòng 

 

 
 |  Đầu trang


 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An