Ngày 8 tháng 8 năm 2022
 
 
 
 
 
GIỚI THIỆU
Skip portletPortlet Menu
 
Bộ máy tổ chức
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Bản tin hàng ngày
Skip portletPortlet Menu

Chiều 3/10, Nghệ An ghi nhận 06 ca mới mắc COVID-19 tại 4 địa phương: Nghi Lộc, Nam Đàn, Quỳ Hợp và TX Cửa Lò
 
Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Skip portletPortlet Menu
Dừng cách ly y tế đối với 02 khu vực chung cư trên địa bàn thành phố Vinh
Hôm nay (02/10), UBND tỉnh ban hành Quyết định 3592/QĐ-UBND về việc dừng cách ly y tế trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Tuyên truyền phòng chống COVID-19 với thông điệp “Trên dưới một lòng, kiểm soát dịch thành công, khôi phục kinh tế - xã hội”

Tại Công văn số 7318/UBND-VX ngày 01/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai nội dung Kế hoạch Truyền thông của Tiểu ban Truyền thông tại Kế hoạch số 18/KH-TBTT ngày 30/9/2021.

Thông báo các địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19 tại địa bàn thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc
Căn cứ kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của các bệnh nhân mắc Covid-19 cộng đồng tại địa bàn thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc, Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã có Thông báo khẩn số 4735/TB-SYT ngày 1/10 về các địa điểm liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19.  
Thông báo khẩn các địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc
Căn cứ kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của các bệnh nhân, Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã có Thông báo khẩn số 79 ngày 30/9 về các địa điểm liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc.
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  >  >>