Ngày 8 tháng 8 năm 2022
 
 
 
 
Danh sách hỏi đáp
Skip portletPortlet Menu
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới
Câu hỏi: Xin hỏi, Nhà nước quy định Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới nhiệm vụ và quyền hạn gì?
Xem câu trả lời
Quy định về đóng góp Quỹ bảo hiểm xe cơ giới
Câu hỏi: Xin hỏi, Nhà nước quy định đóng góp Quỹ bảo hiểm xe Cơ giới như thế nào?
Xem câu trả lời
Nguyên tắc quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xe Cơ giới
Câu hỏi: Xin hỏi, Nhà nước quy định nguyên tắc quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xe Cơ giới như thế nào?
Xem câu trả lời
Sẽ bị phạt tiền nếu không bảo đảm chất lượng hoặc điều kiện an toàn về cơ sở vật chất trường, lớp học
Câu hỏi: Xin hỏi, mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm chất lượng hoặc bảo đảm điều kiện an toàn về cơ sở vật chất trường, lớp học?
Xem câu trả lời
Cơ sở giáo dục vi phạm quy định về thu, chi tài chính sẽ bị phạt tiền
Câu hỏi: Xin hỏi, mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về thu, chi tài chính của cơ sở giáo dục?
Xem câu trả lời
Mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về vận động tài trợ trong cơ sở giáo dục
Câu hỏi: Xin hỏi, mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về vận động tài trợ trong cơ sở giáo dục?
Xem câu trả lời
Mua sắm, tiếp nhận, sử dụng sách, giáo trình, bài giảng, tài liệu, thiết bị dạy học không đúng quy định sẽ bị xử phạt
Câu hỏi: Xin hỏi, mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về mua sắm, tiếp nhận, sử dụng sách, giáo trình, bài giảng, tài liệu, thiết bị dạy học?
Xem câu trả lời
Xử phạt hành chính đối với hành vi xúi giục không đi học hoặc xúi giục bỏ học đối với người học các cấp học phổ cập
Câu hỏi: Xin hỏi, mức phạt đối với hành vi xúi giục không đi học hoặc xúi giục bỏ học đối với người học các cấp học phổ cập?
Xem câu trả lời
Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục sẽ bị phạt tiền
Câu hỏi: Xin hỏi, mức phạt đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục; vi phạm quy định về chính sách đối với nhà giáo?
Xem câu trả lời
Sẽ phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về bảo đảm tỷ lệ giáo viên, giảng viên cơ hữu trong các cơ sở giáo dục
Câu hỏi: Xin hỏi, các cơ sở giáo dục có hành vi vi phạm quy định về tỷ lệ giáo viên, giảng viên cơ hữu trên tổng số giáo viên, giảng viên sẽ bị xử phạt như thế nào?
Xem câu trả lời
Các cơ sở giáo dục sử dụng nhà giáo không đúng quy định sẽ bị phạt tiền
Câu hỏi: Xin hỏi, các cơ sở giáo dục có hành vi vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo sẽ bị xử phạt như thế nào?
Xem câu trả lời
Mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về in phôi và quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi quản lý nhà nước
Câu hỏi: Xin hỏi, mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về in phôi và quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo?
Xem câu trả lời
Mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về tiếp nhận học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài
Câu hỏi: Xin hỏi, mức phạt đối với việc vi phạm quy định về tiếp nhận học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài?
Xem câu trả lời
Mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về tổ chức tuyển sinh
Câu hỏi: Xin hỏi, Nhà nước quy định mức phạt đối với các cơ sở giáo dục có hành vi vi phạm về tổ chức tuyển sinh như thế nào?
Xem câu trả lời
Sẽ bị phạt tiền nếu cơ sở giáo dục thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng chế độ thông tin báo cáo theo quy định
Câu hỏi: Xin hỏi, mức phạt đối với cơ sở giáo dục thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng chế độ thông tin báo cáo theo quy định của pháp luật hiện hành?
Xem câu trả lời
9 nhóm đối tượng ưu tiên và miễn phí tiêm vắc xin COVID-19
Câu hỏi:

Xin hỏi Nhà nước quy định những đối tượng nào được ưu tiên và miễn phí tiêm vắc xin COVID-19?


Xem câu trả lời
Chế độ bồi dưỡng đối với phóng viên, nhà báo, cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch trong thời gian có dịch COVID-19
Câu hỏi: Xin hỏi, trường hợp phóng viên, nhà báo, cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch trong thời gian có dịch COVID-19 được hưởng chế độ bồi dưỡng như thế nào?
Xem câu trả lời
Chế độ phụ cấp cho người làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung
Câu hỏi: Xin hỏi, người làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung được hưởng chế độ phụ cấp chống dịch như thế nào?
Xem câu trả lời
Chế độ phụ cấp cho người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch COVID-19
Câu hỏi: Xin hỏi, người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch COVID-19 được hưởng chế độ phụ cấp chống dịch như thế nào?
Xem câu trả lời
Nội dung người lao động được kiểm tra, giám sát tại doanh nghiệp
Câu hỏi: Xin hỏi, Nhà nước quy định người lao động được kiểm tra, giám sát những nội dung gì tại doanh nghiệp?
Xem câu trả lời
 
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  >  >>